Апостолівська міська рада
Криворізький район Дніпропетровська область
Рішення ради
від 17 листопада 2023р. № 1958-64/VIII
64 сесія
VIII скликання
Прийнято
Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2022 року № 1453-49/VIII «Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік» (0450100000) (код бюджету)
Опубліковано 20 листопада 2023

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний бюджет України на 2023 рік», враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 22 грудня 2022 року № 1453-49/VIII «Про бюджет Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік», виклавши його в новій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Апостолівської міської територіальної громади у сумі 229 254 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади – 227 697 583 гривня та доходи спеціального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади – 1 556 917 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Апостолівської міської територіальної громади у сумі  270 967 294 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади – 237 921 272 гривні та видатки спеціального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади – 33 046 022 гривні;

повернення кредитів до бюджету Апостолівської міської територіальної громади у сумі 2 000 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади – 2 000 000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

дефіцит за загальним фондом бюджету Апостолівської міської територіальної громади у сумі 8 223 689 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Апостолівської міської територіальної громади у сумі 31 489 105 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 2 000 000 гривень, що становить 0,8 відсотків видатків загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Апостолівської міської територіальної громади в розмірі 500 000 гривень, що становить 0,2 відсотків видатків загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Доручити головним розпорядникам коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади укладати угоди щодо передачі міжбюджетних трансфертів з бюджету Апостолівської міської територіальної громади до інших бюджетів та отримання трансфертів з інших бюджетів до бюджету Апостолівської міської територіальної громади.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Апостолівської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 96 217 492 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік:

до доходів загального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині кредитування є повернення кредиту, наданого комунальному підприємству «АПОСТОЛОВЕВОДОКАНАЛ» Апостолівської міської ради» (код ЄДРПОУ 24246778) у 2021 році.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Апостолівської міської територіальної громади на 2023 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальникові фінансового управління Апостолівської міської ради здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади на депозитах, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Апостолівської міської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Апостолівської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

11. Надати право виконавчому комітетові Апостолівської міської ради в особі міського голови у процесі виконання бюджету Апостолівської міської територіальної громади здійснювати своїми розпорядженнями з подальшим затвердженням на сесіях міської ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним і спеціальним фондами бюджету Апостолівської міської територіальної громади, у тому числі переліку інвестиційних проєктів, переліку міських/регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади, переліку комунальних підприємств і установ, яким надається фінансова підтримка з бюджету Апостолівської міської територіальної громади;

врахування трансфертів з інших бюджетів у доходній та видатковій частинах бюджету Апостолівської міської територіальної громади після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами.

12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України доручити виконавчому комітетові Апостолівської міської ради в особі міського голови своїм розпорядженням вносити зміни до цього рішення з подальшим затвердженням на сесіях міської ради:

якщо після прийняття рішення про бюджет Апостолівської міської територіальної громади відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

13. Керуючись частиною шостою статті 22 Бюджетного кодексу України, уповноважити комунальне підприємство «СИНЕРГІЯ» Апостолівської міської ради (код ЄДРПОУ 44022306) на виконання заходів бюджетної програми за КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» шляхом доведення бюджетних асигнувань та надання коштів бюджету на безповоротній основі в сумі 3 948 600 гривень.

14. На виконання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів бюджету Апостолівської міської територіальної громади, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів забезпечити:

в першочерговому порядку потребу в коштах на: оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

особистий контроль за реалізацією заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, у тому числі шляхом оснащення бюджетних установ і організацій сучасними приладами обліку газу, води, теплової та електричної енергії.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Міському голові забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Децик Є.).»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Децик Є.).


Секретар міської ради                     Леся МІХНО

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux