Статут Апостолівської міської ОТГ
опубліковано 02 липня 2019 року о 17:03

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення міської ради

 23.12.2020 № 43-4/VІІІ

СТАТУТ 

АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

2020 рік

Зміст

Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Апостолівської міської територіальної громади

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права місцевого самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді

Глава 2.15. Апостолівська міська рада 

Глава 2.16. Апостолівський міський голова Апостолівської міської територіальної громади

Глава 2.17. Виконавчі органи ради

Глава 2.18. Сільський та селищний староста

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Розділ V. Прикінцеві положення


ПРЕАМБУЛА 


Цей Статут відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів визначає систему місцевого самоврядування Апостолівської міської територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл та селищ, які входять до складу територіальної громади.

Місцеве самоврядування в Апостолівській міській територіальній громаді-це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», рішення Апостолівської міської ради від 04.08.2015 №1906-71/VI «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Володимирівської сільської ради від 04.08.2015 №185-XXXVIІ/VI «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Кам'янської сільської ради від 04.08.2015 №543-50/VI «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Михайлівської сільської ради від 04.08.2015 №523-45/VI «Про добровільне об'єднання територіальних громад», Першотравенської сільської ради від 03.08.2015 №497-44/VІ «Про добровільне об'єднання територіальних громад» було утворено Апостолівську об'єднану міську територіальну громаду, до якої увійшли населені пункти:

- Апостолівської міської ради: м. Апостолове, с-ще Українка,

с. Новомар’янівка;

- Володимирівської сільської ради: с. Володимирівка, с. Шевченко,

 с. Сергіївка;

- Кам’янської сільської ради: с. Кам’янка, с-ще Жовте, с. Червона Колона, с. Слов’янка, с. Новоіванівка, с. Тарасо-Григорівка;

- Михайлівсьої сільської ради: с. Михайлівка, с. Михайло-Заводське,

с. Широчани, с. Катеринівка;

- Першотравенської сільської ради: с. Перше Травня, с. Запорізьке, с. Нова Січ, с. Новосеменівка.

25 жовтня 2015 року пройшли перші вибори міського голови та депутатів об’єднаної територіальної громади. До новоствореної громади об’єдналися міська та 4 сільські ради Апостолівського району і зараз вона складається з одного міста, 2 селищ та 17 сіл. Центр громади – місто Апостолове.

Територія Апостолівської територіальної громади складає 679,49 кв.км.

Тож Апостолівська міська рада як повноважний представник Апостолівської міської територіальної громади, усвідомлюючи свою відповідальність за долю громади, збереження і примноження її славетних досягнень і традицій, маючи на меті забезпечення гідних умов життєдіяльності для всіх мешканців громади та юридичне оформлення об’єднання жителів у територіальну громаду, визначення правового статусу територіальної громади, її компетенції, основи і форми організації та діяльності, взаємодії з іншими суб’єктами суспільних відносин; враховуючи історичні, соціально-економічні, національно-культурні та духовні традиції Апостолівської міської територіальної громади; відстоюючи демократичні засади розвитку суспільства та піклуючись про зміцнення місцевого самоврядування; керуючись положенням Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування», Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також іншими законами України, приймає Статут Апостолівської міської територіальної громади (надалі - Статут).


Розділ І. Загальні положення 


Глава 1.1. Загальна характеристика Апостолівської міської територіальної громади

Стаття 1.1.1.

1. Апостолівська міська територіальна громада (далі – територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад міста Апостолового, сіл Новомар’янівки, Михайлівки, Михайло-Заводського, Широчани, Катеринівки, Володимирівки, Шевченко, Сергіївки, Перше Травня, Запорізького, Нова Січ, Новосеменівки, Кам’янки, Новоіванівки, Слов’янки, Тарасо-Григорівки, Червона Колона, селищ Українки та Жовтого відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 19, п. 48 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад», з метою реалізації системи та гарантій місцевого самоврядування, врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних особливостей здійснення розвитку територіальної громади, для забезпечення порядку діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл та селищ, які входять до складу територіальної громади.

Стаття 1.1.2. 

1Адміністративним центром територіальної громади є місто Апостолове, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

2. Жителям всіх населених пунктів територіальної громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.3. 

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – Апостолівську міську раду (далі – рада).

2. Перші вибори депутатів ради відбулися 25 жовтня 2015 року.

Стаття 1.1.4. 

1. Територіальна громада та її рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.5. 

1. Пам’ятними датами та святковими днями територіальної громади, її окремих населених пунктів є:

день міста Апостолового – четверта субота травня;

день селища Українки – третя субота листопада;

день села Новомар’янівки – третя субота листопада;

день села Михайлівки – остання субота вересня;

день села Михайло-Заводське – друга субота жовтня;

день села Широчани – третя субота жовтня;

день села Катеринівки– перша субота жовтня;

день села Кам’янки – четверта субота вересня;

день села Новоіванівки – третя субота вересня;

день села Слов’янки – друга субота жовтня;

день села Тарасо-Григорівки – перша субота жовтня;

день села Червона Колона – 24 серпня;

день селища Жовтого – остання субота липня;

день села Володимирівки – друга субота жовтня;

день села Шевченко – друга субота жовтня;

день села Сергіївки – друга субота жовтня;

день села Перше Травня – 1 травня;

день села Запорізького – третя неділя жовтня;

день села Новосеменівки – 1 травня;

день села Нова Січ – 1 травня.

Стаття 1.1.6.

1. Офіційною символікою територіальної громади є її прапор, герб та гімн, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Апостолівської міської ради.

2. На будівлях, де розміщена рада, інших органах територіальної громади вивішується Державний Прапор України.

3. Окремі населені пункти територіальної громади не можуть мати власної офіційної символіки.

Стаття 1.1.7.

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Апостолівської міської територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Апостолівської міської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

2. Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням Апостолівського міського голови громади відзначені Подякою та Почесною грамотою.

3. Розгляд питання про присвоєння Почесного звання громадянина чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Апостолівської міської територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.


Глава 1.2. Межі території територіальної громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1. 

1. Територія територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Апостолівського району Дніпропетровської області.

2. Відстань від адміністративного центру територіальної громади до обласного центру – 190 км.

4. Територія Апостолівської міської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися: Володимирівська, Михайлівська, Кам’янська, Першотравенська.

5. Територія територіальної громади межує з:

1) північного сходу – з Нікопольським районом Дніпропетровської області;

2) північного заходу – з Широківським районом та Нивотрудівською територіальною громадою Дніпропетровської області;

3) півночі – з Криворізьким, Софіївським, Широківським районами та Нивотрудівською територіальною громадою Дніпропетровської області;

4) сходу – з Нікопольським районом та Грушівською територіальною громадою Дніпропетровської області;

5) південного заходу – із Зеленодольською територіальною громадою Дніпропетровської області;

6) півдня – із Зеленодольською територіальною громадою Дніпропетровської області;

7) заходу – із Широківським районом та Нивотрудівською територіальною громадою.

6. Межі території територіальної громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

Стаття 1.2.2. 

На території територіальної громади розташовані населені пункти:

місто Апостолове (створене 1793 року)

селище Українка (створене 1929 року)

село Новомар’янівка (створене 1885 року)

село Михайлівка (створене 1819 року)

село Михайло-Заводське (створене 1820 року)

село Широчани (створене 1870 року)

село Катеринівка (створене 1870 року)

село Володимирівка (створене 1818 року)

село Шевченко (створене 1924 року)

село Сергіївка (створене 1886 року)

село Перше Травня (створене 1924 року)

село Запорізьке (створене 1924 року)

село Нова Січ (створене 1924 року)

село Новосеменівка (створене 1946 року)

село Кам’янка (створене 1698 року)

село Новоіванівка (створене 1928 року)

село Слов’янка (створене 1927 року)

село Тарасо-Григорівка (створене 1925 року)

село Червона Колона (створене 1927 року)

селище Жовте (створене 1887 року)

Стаття 1.2.3. 

1. Територія територіальної громади займає площу 679,495991 км2.

2. Населення територіальної громади становить близько 24,5 тис. осіб.

3. Площа лісового фонду територіальної громади становить 2699,6400 га. Ліси змішані (хвойні тощо).

4. Площа земель сільськогосподарського призначення територіальної громади складає 60 650,1146 га.

5. На території територіальної громади є запаси корисних копалин: глина, вапно.

Стаття 1.2.4.

1. Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів територіальної громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові, тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради міський голова, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель відповідно до Генерального плану міста, селища, села забудови та використання територій, затверджених радою.

Стаття 1.2.5. 

1. Найменування та перейменування населених пунктів територіальної громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів, здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6. 

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів територіальної громади: територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної громади – жителів відповідного села, селища, міста у порядку, встановленому радою.

2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння територіальним об’єктам територіальної громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та територіальної громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, селища, міста.

4. При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади та Дніпропетровською областю.

5. Назви територіальним об’єктам, що розташовані на території територіальної громади, даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.


Глава 1.3. Правова основа Статуту територіальної громади

Стаття 1.3.1. 

1. Статут територіальної громади затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції.

2. Статут діє в просторових межах територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

2. Правові акти органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 1.3.3.

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

1. Правові акти органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 1.3.5.

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

2. Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради групою депутатів ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), Апостолівським міським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою за пропозицією Апостолівського міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами.

До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.


Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, її населених пунктів та реалізації на території територіальної громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

2. Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 1.4.2.

1. Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

2. Апостолівський міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3. 

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників:

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

- визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

- вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій громади в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території територіальної громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території територіальної громади нових об'єктів, у тому числі місць чи об'єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію територіальної громади або її частину.

Стаття 1.4.4.

1. Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.


Глава 1.5. Планування розвитку громади

Стаття 1.5.1.

1. З метою оптимального використання ресурсів територіальної громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку територіальної громади.

2. Планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою розроблених генеральних планів населених пунктів територіальної громади та Плану соціально-економічного та культурного розвитку.

3. З метою відстеження динамічних змін в розвитку територіальної громади ведеться щорічний моніторинг статистичних показників.

Стаття 1.5.2.

1. Генеральні плани населених пунктів територіальної громади – це основні документи містобудівного планування, які визначають довгострокову політику ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів територіальної громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій із урахуванням положень цього Статуту.

3. Генеральний план затверджується рішенням ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів територіальної громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями ради.

Стаття 1.5.3. 

1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу територіальної громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку територіальної громади на плановий період та шляхи розв'язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів територіальної громади.

Стаття 1.5.4.

1. Короткострокові програми розвитку територіальної громади розробляються на певний період та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Планом соціально-економічного та культурного розвитку.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації.

Стаття 1.5.5.

1. Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади, що здійснюється на засадах сталого розвитку. 


Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування


Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 2.1.1.

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

2. Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

– територіальну громаду;

– внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;

– Апостолівську міську раду - представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Апостолівського міського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

– виконавчі органи ради (виконавчий комітет, відділи, служби тощо);

– старост

сіл: Володимирівки, Шевченко, Сергіївки, Новомар’янівки та селища Українки;

сіл: Кам’янки, Новоіванівки, Слов’янки, Тарасо-Григорівки, Червона Колона та селища Жовтого;

сіл: Михайло-Заводське, Михайлівки, Широчани, Катеринівки;

сіл: Запорізького, Перше Травня, Новосеменівки, Нова Січ;

– органи самоорганізації населення.

3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2. 

1. Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

 - ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

- сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

- екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

- системності – кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

- відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

- громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади, мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади; рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.


Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права місцевого самоврядування

Стаття 2.2.1.

1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.2.

1. Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України, зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України. Органи територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території територіальної громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.

1. Структурними елементами територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру громади.

2. Внутрішні громади безпосередньо беруть участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо.

3. Інтереси внутрішньої громади в органах місцевого самоврядування територіальної громади представляє староста села, депутати ради.

4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи територіальної громади.

Стаття 2.2.4.

1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин та може набувати статусу юридичної особи публічного права.

2. Територіальна громада володіє, користується та розпоряджається майном, що належить до комунальної власності.

3. Територіальна громада обирає раду та міського голову (голову громади).

4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.5.

1. До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

3. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

2. До безпосередньої компетенції територіальної громади не входять питання щодо:

1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо);

2) прийняття рішень із питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності до компетенції Дніпропетровської обласної та відповідної районної ради;

3) прийняття рішень з питань, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання, призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади (за винятком Голови громади та сільського старости), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у населених пунктах громади;

4) прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів ради.


Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

Стаття 2.3.1.

1. Членам територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання територіальної громади та її органів.

Стаття 2.3.2.

1. Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах територіальної громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітленість вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

9) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

10) наявність умов для своєї зайнятості;

11) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

12) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

13) ефективну систему надання побутових послуг;

14) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

15) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

17) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо);

18) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах територіальної громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

2. Органи місцевого самоврядування територіальної громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.

3. Порядок реалізації членами територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями ради.

4. Рада, у межах власної компетенції та з урахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО, УБД тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів територіальної громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.

Стаття 2.3.3.

1. Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

2. Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території територіальної громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.


Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Стаття 2.4.1.

1. Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією, законами України та цим Статутом.

 2. На території територіальної громади створюються необхідні умови для розвитку, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

4. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

1. Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори (конференції) членів територіальної громади;

- громадські слухання;

- місцеві ініціативи;

- органи самоорганізації населення;

- індивідуальні та колективні петиції;

- консультативно-дорадчі органи (громадські ради);

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

- інші, не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.


Глава 2.5. Місцеві вибори

Стаття 2.5.1.

1. Повноправні члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

- Апостолівського міського голови;

- депутатів ради.

Стаття 2.5.2.

1. Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.


Глава 2.6. Місцевий референдум

Стаття 2.6.1.

1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

2. Участь у місцевому референдумі беруть лише повноправні члени територіальної громади.

3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

Стаття 2.6.2.

1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.

3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

 Стаття 2.6.3.

1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає рада.

2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні.

3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через один рік.

4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом ради.

 5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб.

6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесіях ради або засіданнях її виконавчого комітету).


Глава 2.7. Загальні збори (конференція) членів територіальної громади

Стаття 2.7.1.

1. Члени територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів територіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі-загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.

2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентується законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади, яке затверджується радою.

3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1) інформування членів територіальної громади про прийняті радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів територіальної громади або її частини;

2) заслуховування інформації Апостолівського міського голови, сільського старости, керівників виконавчих органів ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо;

3) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

4) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території;

5) запровадження добровільного самооподаткування;

6) розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів.

Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням ради.

4. Загальні збори територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються Апостолівським міським головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку або за пропозицією ініціативної групи членів територіальної громади за місцем проживання.

5. Збори членів територіальної громади – жителів населеного пункту територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються Апостолівським міським головою або старостою.

6. Збори членів територіальної громади – жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.

7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

8. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, а у разі скликання конференції, представників - не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 2.7.2. 

1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.

2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів територіальної громади, присутніх на загальних зборах, відкритим голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.

3. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті територіальної громади або на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, мають рекомендаційний характер.


Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 2.8.1.

1. Громадські слухання є формою участі членів територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання поділяються на:

1) загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів територіальної громади;

2) місцеві – громадські слухання, які стосуються частини територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів територіальної громади з Апостолівським міським головою, депутатами ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування територіальної громади, старостою, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів ради, Апостолівського міського голови, старости та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

5. На громадські слухання можуть бути запрошені:

- народні депутати України;

- депутати районної, обласної рад;

- представники органів виконавчої влади;

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території територіальної громади;

- експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;

- інші особи.

Стаття 2.8.2.

1. Основні засади громадських слухань:

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;

- вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування територіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.

1. Предметом громадських слухань може бути:

1) обговорення проектів нормативно-правових актів ради, її виконавчих органів, голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;

2) обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування територіальної громади;

3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних та житлово-комунальних тарифів, інших значимих для територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування територіальної громади;

4) обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій».

2. Не можуть бути предметом громадських слухань:

1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;

2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4. 

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.

2. Право голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.

3. Процедурні питання реалізації права членів територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується радою на розвиток положень цього Статуту. 


Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Стаття 2.9.1. 

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

3. Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;

3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

1. Реєстрація проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 повноправними членами територіальної громади.

2. Реєстрація проекту рішення ради, що стосується окремого населеного пункту територіальної громади, здійснюється секретарем ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 100 повноправними членами територіальної громади – жителів цього населеного пункту.

3. Підтримка проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується радою.

4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.

5. Рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

6. З питання, внесеного до ради у порядку місцевої ініціативи, рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.

7. Рішення ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом ради та цим Статутом.


Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1.

1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.

2. До системи органів самоорганізації населення територіальної громади входять:

- селищні, сільські, міські комітети;

- комітети мікрорайонів;

- вуличні, квартальні, будинкові комітети.

3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення територіальної громади, яке затверджується радою.

Стаття 2.10.2.

1. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

2. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.


Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції

Стаття 2.11.1.

1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

2. Порядок розгляду звернень членів територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.


Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Стаття 2.12.1.

1. За розпорядженням Апостолівського міського голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи при Апостолівському міському голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується Апостолівським міським головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.

2. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

 Стаття 2.12.2.

1. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується відповідними положеннями, які затверджуються Апостолівським міським головою.

2. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється виконавчим комітетом ради.


Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.13.1

1. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніше як за одну добу до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

Стаття 2.13.2.

1. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.3. 

1. Повноправним членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.


Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді

Стаття 2.14.1. 

1. У територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб.

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів територіальної громади.

Стаття 2.14.2.

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.

2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.

3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень ради та її виконавчого комітету. 


Глава 2.15. Апостолівська міська рада

Стаття 2.15.1.

1. Рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

2. Загальний склад (чисельність депутатів) ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» становить 26 депутатів.

3. Строк повноважень ради визначається Конституцією України, чинним Законодавством України.

4. Дострокове припинення повноважень ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.15.2.

1. Завдання, функції та повноваження ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

3. Повне найменування установи: Апостолівська міська рада.

4. Юридична адреса ради: 53800, Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65.

5. Код ЄДРПОУ ради: 04052583.

6. Міська рада не має права розподілу надходжень або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших, пов’язаних з ними осіб.

7. Майно і грошові кошти, залишені після задоволення вимог кредиторів та розрахунків з найманими працівниками, передаються на баланс іншої новоутвореної неприбуткової організації або до міського бюджету.

Стаття 2.15.3.

1. Робочими органами ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2. Видатки на забезпечення діяльності ради передбачаються у місцевому бюджеті територіальної громади.

Стаття 2.15.4.

1. Формами роботи ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій ради. Сесійні засідання ради проводяться у приміщенні зали засідань ради (м. Апостолове, вул. Центральна, 65, ІІ поверх). Допускається проведення сесійних засідань ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами, виїзні сесії - за рішенням більшості голосів від депутатського складу Апостолівської міської ради.

2. Порядок роботи ради визначається Регламентом Апостолівської міської ради, який затверджується радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту ради забезпечує Апостолівський міський голова.

3. Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Порядок реєстрації депутатів ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

Стаття 2.15.5.

1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

2. Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого голосування.

3. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.

4. Рішення ради підписуються Апостолівським міським головою.

5. Рішення ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено Апостолівським міським головою і внесено на повторний розгляд ради. У цьому разі Апостолівський міський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо Апостолівський міський голова не підписує рішення ради і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

6. Підставами зупинення рішення ради Апостолівським міським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис Апостолівському міському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради, і стенограми засідання ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

7. На наступному засіданні рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене Апостолівським міським головою, та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій Апостолівського міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

8. У разі, якщо рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене Апостолівським міським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень Апостолівського міського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

9. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом ради.

10. Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 2.15.6.

1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування територіальної громади, рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень ради поточного скликання.

2. Делегування повноважень ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

3. Делегування повноважень ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

4. Суб’єкт, якому делегуються повноваження ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 2.15.7.

1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою.

2. Апостолівський міський голова періодично, але не менше одного разу на рік, через засоби масової інформації, сайт ради, на зустрічах з представниками територіальної громади інформує членів територіальної громади про виконання проектів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед територіальною громадою про діяльність ради.

Стаття 2.15.8.

1. Депутат ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округів територіальної громади.

2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів Апостолівською міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

3. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

4. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

5. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

6. Депутати ради періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється радою.

7. Рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

8. Депутати ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим радою. Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

Стаття 2.15.9.

1. За пропозицією Апостолівського міського голови рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.

 2. Секретар ради:

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням Апостолівського міського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) за дорученням ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів територіальної громади, її органів та посадових осіб;

10) вирішує за дорученням Апостолівського міського голови або ради інші питання, пов'язані з діяльністю територіальної громади та її органів;

 11) у випадку відсутності Апостолівського міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.


Глава 2.16. Апостолівський міський голова Апостолівської міської територіальної громади

1. Апостолівський міський голова є головною посадовою особою Апостолівської міської територіальної громади.

2. Апостолівський міський голова обирається повноправними членами територіальної громади міста Апостолового, сіл Новомар’янівки, Михайлівки, Михайло-Заводського, Широчани, Катеринівки, Володимирівки, Шевченко, Сергіївки, Перше Травня, Запорізького, Нова Січ, Новосеменівки, Кам’янки, Новоіванівки, Слов’янки, Тарасо-Григорівки, Червона Колона, селищ Українки та Жовтого, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Апостолівським міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним Апостолівським міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4. Апостолівський міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. На Апостолівського міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в України», «Про запобігання корупції».

6. Термін повноважень Апостолівського міського голови визначається відповідно до Конституції України, чинного законодавства України. Повноваження Апостолівського міського голови починаються з моменту оголошення Апостолівською міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону, особи. Після затвердження повноважень Апостолівський міський голова складає урочисту присягу такого змісту:

«Я, ____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки».

7. Форми роботи і повноваження Апостолівського міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.

8. При здійсненні наданих повноважень Апостолівський міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Підзвітність і підконтрольність Апостолівського міського голови перед територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність Апостолівського міського голови у межах його компетенції за звітний період.

10. Відповідальність Апостолівського міського голови перед територіальною громадою передбачає здатність територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших, передбачених законом підстав, у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

11. У межах своїх повноважень Апостолівський міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

12. У разі дострокового припинення повноважень Апостолівського міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар ради.


Глава 2.17. Виконавчі органи ради

Стаття 2.17.1.

1. Виконавчими органами ради (далі – виконавчі органи) є виконавчий комітет Апостолівської міської ради (далі – виконавчий комітет), відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням Апостолівського міського голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного законодавства України.

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

4. Виконавчі органи наділені правами юридичної особи за рішенням ради.

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються радою за поданням Апостолівського міського голови.

Стаття 2.17.2.

1. Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Очолює виконавчий комітет Апостолівський міський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.

3. Виконавчий комітет є неприбутковою юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді. Апостолівський міський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за поданням Апостолівського міського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: Апостолівський міський голова та його заступники, керуючий справами виконкому, секретар ради, старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

6. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Положенням про виконавчий комітет міської ради, яке затверджується радою.

7. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

8. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчим комітетом або радою. У разі незгоди Апостолівського міського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради. 


Глава 2.18. Староста

Стаття 2.18.1.

 1. Староста затверджується Апостолівською міською радою на строк її повноважень за пропозицією міського голови.

 2. Староста є членом виконавчого комітету Апостолівської міської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

 3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, цим Статутом, а також Положенням про старосту, затвердженим Апостолівською міською радою.

 4. Староста:

 1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища у виконавчих органах Апостолівської міської ради;

 2) бере участь у пленарних засіданнях Апостолівської міської ради та засіданнях її постійних комісій;

 3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Апостолівської міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища;

 4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

 5) бере участь в організації виконання рішень Апостолівської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного села, селища та у здійсненні контролю за їх виконанням;

 6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

 7) вносить пропозиції до виконавчого комітету Апостолівської міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів Апостолівської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

 8) бере участь у підготовці проектів рішень Апостолівської міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного села, селища;

 9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного села, селища;

 10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує міського голову, виконавчі органи Апостолівської міської ради про його результати;

 11) отримує від виконавчих органів Апостолівської міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

 12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

 13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Апостолівській міській раді та підконтрольний міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

 6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням Апостолівської міської ради.

7. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об'єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Апостолівською міською радою.

Стаття 2.18.2.

1. Староста зобов`язаний:

1) представляти інтереси жителів відповідного села, селища громади у виконавчих органах ради;

2) сприяти жителям відповідного села, селища у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;

3) вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану за рішенням Апостолівської міської ради у межах повноважень та відповідно до чинного законодавства України;

4) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території населених пунктів відповідного села, селища;

5) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідного села, селища;

6) готувати та вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;

7) погоджувати проекти рішень ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного села, селища;

8) шанобливо та з повагою ставитися до жителів відповідного села, селища, приймати від них та передавати до відповідних органів місцевого самоврядування територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;

9) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку відповідного села, селища, складати адміністративні протоколи у межах наданих повноважень, а також виявляти безхазяйне майно і готувати пропозиції щодо взяття його на облік.

10) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів відповідного села, селища у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;

11) не допускати на території відповідного села, селища дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

12) забезпечувати та сприяти своєчасно та у повному обсязі сплати місцевих податків членами громади відповідного села, селища та здійснення постійного моніторингу;

13) здійснювати облік та персонально відповідати за раціональне використання енергоносіїв на території відповідного села, селища;

14) виконувати доручення Апостолівської міської ради та її виконавчого комітету, міського голови, звітувати про їх виконання;

15) забезпечувати ведення діловодства відповідно до інструкції з діловодства у виконкомі Апостолівської міської ради;

16) не рідше одного разу на рік звітувати перед виконавчим комітетом Апостолівської міської ради, зборами членів громади відповідного села, селища чи у інший спосіб, передбачений Статутом Апостолівської міської територіальної громади, про свою роботу;

17) виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

 2. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду, її членів в органах місцевого самоврядування територіальної громади, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Апостолівської міської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси жителів відповідного села, селища;

2) одержувати від виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали в порядку, передбаченому законодавством;

3) погоджувати проекти рішень Апостолівської міської ради та її виконавчого комітету щодо майна Апостолівської міської територіальної громади, розташованого на території відповідного села, селища;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Апостолівської міської ради з питань, які стосуються інтересів відповідного села, селища. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної громади, її членів з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села, селища чи інтересів територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Апостолівської міської ради питання про необхідність проведення перевірок із питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного села, селища незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного села, селища;

8) вносити пропозиції щодо персонального складу громадських контрольних інспекцій, що створюються за рішенням загальних зборів територіальної громади, сприяти залученню членів громади до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного села, селища;

9) звертатися до правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного села, селища;

10) взаємодіяти з радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного села, селища.

Стаття 2.18.3.

1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою.

Стаття 2.18.4.

1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним - перед радою.

2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів ради староста зобов'язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін та один раз на рік звітувати перед виконавчим комітетом Апостолівської міської ради.

3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законами України.

5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.


Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади


Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 3.1.1. 

1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі – комунальна власність). Внутрішні громади суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.

2. До комунальної власності територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти. Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 3.1.2.

1. До комунальної власності територіальної громади належать усі землі в просторових межах територіальної громади, що визначаються відповідно до статті 1,2,3 цього Статуту, крім земель приватної та державної власності.

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами, витягами про нерухоме майно.

2. Набуття територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

3. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у власність земельних ділянок, яке затверджує рада.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

Стаття 3.1.3.

1. Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями ради у порядку, визначеному законодавством України.

2. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони тощо.

Стаття 3.1.4. 

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.

2. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада в цілому.

3. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.

4. З керівником комунального підприємства, установи, організації Апостолівський міський голова укладає контракт відповідно до чинного законодавства України. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

7. Рада за поданням Апостолівського міського голови, виконавчого комітету ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цим підприємством суспільно важливих для членів територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).

8. Комунальні підприємства зобов’язані оприлюднювати таку інформацію:

- щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;

- за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обгрунтування;

- щомісячно інформацію про вакантні посади;

- щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії, газу та електроенергії.

Стаття 3.1.5.

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або ради.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності. 


Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади 

Стаття 3.2.1. 

1. Фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування територіальної громади складають:

1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:

- надходження від місцевих податків та зборів;

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;

- трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;

- інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, у тому числі розміщених за межами територіальної громади;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є рада;

4) інші фінансові ресурси.

3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, розміщувати кошти, що належать територіальній громаді, в банках, інших суб'єктів права власності.

4. Територіальна громада може об'єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади.

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь територіальної громади.

6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Стаття 3.2.2. 

1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

2. Текст місцевого бюджету розміщується на вебсайті територіальної громади для загального доступу.

3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.

4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком територіальної громади.

5. Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету територіальної громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним, на вебсайті територіальної громади.

6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

7. Органи місцевого самоврядування територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території територіальної громади.

Стаття 3.2.3. 

1. Рада у межах повноважень, визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території територіальної громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених радою та законодавством України. У випадку, коли рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.

2. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території територіальної громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

3. За рішенням загальних зборів (конференції) членів територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.

4. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.


Розділ 4. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб


Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1. 

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала рада, несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.

2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

 3. Повноваження старости села, селища, сіл, що перебуває в межах території громади, можуть бути достроково припинені за наявності підстав, у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве сомоврядування в Україні» та за рішенням Апостолівської міської ради.

 4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою та внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом.

5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів (конференції) членів територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори (конференції). У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.


Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1. 

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи безпосередньо члени територіальної громади (далі - суб’єкти громадського контролю).

2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:

- аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, відповідно до норм законодавства України та цього Статуту;

- надсилання до органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;

- ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції) членів територіальної громади;

- створення за рішенням загальних зборів (конференції) територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);

- ініціювання та проведення громадських слухань;

- здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів. 


Розділ 5. Прикінцеві положення


1. Статут підлягає реєстрації в органі, який уповноважений на здійснення таких дій, і набуває чинності з моменту реєстрації.

2. Статут у двох ідентичних примірниках, кожний з правом оригіналу, зберігається у секретаря Апостолівської міської ради та в архіві міської ради.

Секретар міської ради     Л.М.МІХНО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux